Download
Quy định thi thăng cấp, đẳng Liên đoàn Taekwondo Việt Nam

Quy định thi thăng cấp, đẳng Liên đoàn Taekwondo Việt Nam

28/12/2019


Quy định này quy định những vấn đề liên quan đến việc tổ chức thi thăng cấp, đẳng và cấp chứng chỉ, văn bằng đẳng Taekwondo của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, cấp chứng nhận cấp đai của các hội viên tổ chức Liên đoàn Taekwondo Việt Nam để nâng cao trình độ chuyên môn và chuẩn hóa đẳng cấp bộ môn Taekwondo trên toàn quốc theo tiêu chuẩn của Kukkiwon.

Xem thêm