Quy định thi thăng cấp, đẳng Liên đoàn Taekwondo Việt Nam

28/12/2019 | 6793 |
1 Đánh giá

Quy định này quy định những vấn đề liên quan đến việc tổ chức thi thăng cấp, đẳng và cấp chứng chỉ, văn bằng đẳng Taekwondo của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, cấp chứng nhận cấp đai của các hội viên tổ chức Liên đoàn Taekwondo Việt Nam để nâng cao trình độ chuyên môn và chuẩn hóa đẳng cấp bộ môn Taekwondo trên toàn quốc theo tiêu chuẩn của Kukkiwon.

Link tải Quy định thi thăng cấp, đẳng Liên đoàn Taekwondo Việt Nam 

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) là tổ chức duy nhất có toàn quyền trong việc tổ chức thi thăng cấp, đẳng và công nhận kết quả các cuộc thi thăng cấp, đẳng Taekwondo tại Việt Nam như: tổ chức, ủy nhiệm cho các tổ chức thành viên ở địa phương tổ chức các cuộc thi thăng cấp, đẳng bao gồm cả việc cử giám sát, giám khảo; kiểm tra, xem xét và phê chuẩn các đơn xin tham dự thi cũng như cấp chứng chỉ, văn bằng đẳng.

 

I. Quy trình đăng ký thi thăng đẳng Taekwondo online của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam:

1. Các tổ chức thành viên VTF đăng ký tổ chức kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng online theo mẫu được công bố chính thức và rộng rãi trên các trang thông tin của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam: https://goo.gl/Tis7Ac, tối thiểu 7 ngày trước khi tổ chức kỳ thi.

2. Đơn vị sẽ nhận được tin nhắn và email xác nhận đã đăng ký thành công ngay khi vừa đăng ký hợp lệ xong.

3. Các thành viên Hội đồng kỹ thuật VTF cũng sẽ đồng thời nhận được tin nhắn từ phần mềm quản lý công việc VTF về thông tin đơn vị đăng ký thi.

4. Văn phòng sẽ nhận được thông tin kỳ thi và danh sách phân công giám sát, giảm khảo từ Phần mềm quản lý công việc VTF, để làm công văn cử và trình ký tối đa trong vòng 3 ngày làm việc

5. Giám sát, giám khảo sẽ nhận được tin nhắn phân công và công văn cử từ Phần mềm quản lý công việc VTF (Ngày thứ 4)

6. Đồng thời Đơn vị đăng ký tổ chức kỳ thi cũng nhận được email công văn cử giám sát từ Văn phòng VTF.

7. Đơn vị liên hệ với Văn phòng VTF và Giám sát, giám khảo trao đổi thông tin để phối hợp tổ chức kỳ thi thành công theo đúng quy định thi thăng cấp đẳng của VTF (Trong 3 ngày làm việc)

8. Vào ngày tổ chức kỳ thi, Đơn vị ghi thông tin kỳ thi, Giám sát nhận xét vào biên bản kỳ thi và upload lên phần mềm (tối đa là sau kỳ thi 2 ngày).

9. Đơn vị tổ chức kỳ thi phải nộp tiền văn bằng, biên bản kết quả thi tối đa là 10 ngày sau ngày tổ chức thi.

10. Văn phòng VTF thực hiện văn bằng và gởi về cho Đơn vị tổ chức thi, tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận tiền và biên bản thi.

 

II. Nội dung thi thăng 1, 2, 3 đẳng theo Quy định thi thăng cấp đẳng Liên đoàn Taekwondo Việt Nam:

1. Kỹ thuật căn bản: gồm kỹ thuật tấn, nguyên tắc phát lực/sử dụng lực, kỹ thuật chân. Nội dung thi cho từng cấp đẳng được Hội đồng Kỹ thuật Liên đoàn Taekwondo Việt Nam thông báo, hướng dẫn chi tiết tại Khóa đào tạo, bồi dưỡng Huấn luyện viên toàn quốc hàng năm.

2. Bài quyền: thí sinh thực hiện 2 bài quyền: một bài quyền bắt buộc và một bài quyền do ban giám khảo chỉ định theo cấp đẳng thi như sau:

Một đẳng: Taegeuk 1-7, Taegeuk 8
Hai đẳng: Taegeuk 1-8, Koryo
Ba đẳng: Taegeuk 1-8 & Koryo, Keumkang

3. Đối luyện:
Từ 1 đến 3 đẳng: thực hiện 5 đòn nhất thế tự chọn gồm 1 đòn tay, 1 đòn chân, 1 đòn tay chân phối hợp, 1 đòn đá bay, 1 đòn tuyệt kỹ và thực hiện phân thế bài quyền quy định của cấp đẳng dự thi.

4. Song đấu tự do: thí sinh thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút.

5. Công phá: gồm 2 phần công phá bằng tay và công phá bằng chân
- Công phá bằng tay: thi lên 1, 2, 3 đẳng chặt hoặc đấm 2 viên gạch, thí sinh nữ được giảm 1 viên. Miễn thi công phá tay cho các thí sinh từ 17 tuổi trở xuống và các thí sinh cao tuổi, nam từ 51 tuổi trở lên, nữ từ 41 tuổi trở lên;
- Công phá bằng chân:
+ Thí sinh từ 17 tuổi trở xuống và thí sinh từ 31 tuổi đến 40 tuổi thực hiện 2 kỹ thuật: bay đá cao (Ttwieo ap chagi), bay đá xa (Ttwieo yeop chagi).
+ Thí sinh từ 18 tuổi đến 30 tuổi thực hiện 3 kỹ thuật: bay đá cao (Ttwieo yeop chagi), bay đá nhiều mục tiêu (Ttwieo apchagi/tollyeo chagi), bay đá vòng cầu hoặc móc gót xoay nhiều vòng trên không.
+ Miễn thi công phá chân cho các thí sinh cao tuổi, nam và nữ từ 41 tuổi trở lên.

6. Thể lực:
+ Thí sinh từ 14 tuổi trở xuống: hít đất 20 lần;
+ Thí sinh từ 15 đến 17 tuổi: hít đất 40 lần và chạy 1.500m;
+ Thí sinh từ 18 tuổi đến 50 tuổi: hít đất 60 lần và thực hiện bài kiểm tra thể lực hiện hành dành cho trọng tài quốc tế hoặc chạy 3.000m.
+ Miễn thi thể lực cho những người cao tuổi (nam, nữ từ 51 tuổi trở lên).

LIÊN ĐOÀN TAEKWONDO VIỆT NAM (VTF)


Bình luận