Thi thăng đẳng
ĐĂNG KÝ THI THĂNG ĐẲNG NĂM 2020

ĐĂNG KÝ THI THĂNG ĐẲNG NĂM 2020

01/01/2020


Năm 2019 đánh dấu một bước ngoặc lịch sử trong công tác tổ chức khi toàn thể các tổ chức thành viên trên cả nước đã kết nối với Chương trình quản lý trực tuyến của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Từ đây, công tác quản lý và điều hành hoạt động Taekwondo Việt Nam được thống nhất chung theo các quy định quản lý chuyên môn của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam ở tất cả các địa phương

Xem thêm