ĐĂNG KÝ THI THĂNG ĐẲNG NĂM 2020

01/01/2020 | 4350 |
1 Đánh giá

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng phong trào Taekwondo Việt Nam, Liên đoàn đề nghị các tổ chức thành viên thực hiện quy trình đăng ký Online và tuân thủ nghiêm những quy định quản lý chuyên môn tại các kỳ thi thăng đẳng Taekwonquốc gia năm 2020.

 

I. Quy trình đăng ký thi thăng đẳng Taekwondo online của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF):

1. Các đơn vị tổ chức thành viên Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (sau đây gọi tắt là tổ chức thành viên) đăng ký online để tổ chức kỳ thi thăng đẳng https://goo.gl/Tis7Ac, tối thiểu 7 ngày trước khi tổ chức kỳ thi.
2. Tổ chức thành viên sẽ nhận được tin nhắn và email xác nhận đã đăng ký thành công ngay khi vừa đăng ký hợp lệ xong.
3. Các thành viên Hội đồng kỹ thuật VTF cũng nhận được ngay tin nhắn từ phần mềm quản lý công việc VTF về thông tin đơn vị đăng ký thi.
4. Đồng thời, Văn phòng VTF sẽ nhận được thông tin kỳ thi và danh sách phân công giám sát, giảm khảo từ phần mềm quản lý công việc VTF, để làm công văn cử và trình ký tối đa trong vòng 3 ngày làm việc
5. Đến ngày thứ 4, Giám sát và Giám khảo sẽ nhận được tin nhắn phân công và công văn cử từ Phần mềm quản lý công việc VTF. Đồng thời đơn vị đăng ký tổ chức kỳ thi cũng nhận công văn cử giám sát và giám sát qua email.
7. Tổ chức thành viên liên hệ với Giám sát, Giám khảo trao đổi thông tin để phối hợp tổ chức kỳ thi thành công theo đúng quy định thi thăng cấp đẳng của VTF (trong 3 ngày làm việc)
8. Vào ngày tổ chức kỳ thi, Ban tổ chức ghi thông tin kỳ thi, Giám sát nhận xét, ký xác nhận vào biên bản kỳ thi và upload lên phần mềm (tối đa là 2 ngày sau kỳ thi).
9. Tổ chức thành viên phải gởi biên bản kết quả kỳ thi về Văn phòng và chuyển khoản tiền văn bằng vào tài khoản của VTF trễ nhất là 10 ngày kể từ ngày tổ chức kỳ thi.
10. Văn phòng Liên đoàn thực hiện văn bằng và gởi về cho các địa phương tổ chức kỳ thi, tối đa là 20 ngày (đối với Văn bằng VTF) và 45 ngày (đối với Văn bằng Kukkiwon) kể từ ngày nhận đầy đủ biên bản kết quả kỳ thi và tiền văn bằng.

Click ngay để xem thông tin chi tiết

CÁC KỲ THI THĂNG ĐẲNG QUỐC GIA NĂM 2019

 

 

II. Đăng ký thi thăng đẳng Taekwondo Online năm 2020:


Bình luận